Fribergers badhus 

 

 

HISTORIK
Uppfördes 1909, arkitekt: G A Nilsson.
Byggnaden avsåg att avlasta Glas badhus och dess förstaklassgäster, och har getts en hög arkitektonisk kvalitet i en enkel men tydlig jugendstil som i stort är välbevarad. Ursprungligen var badhuset uppdelat i en herravdelning, respektive kvinnoavdelning. Därav de dubbla entréerna.
För att bereda plats åt byggnaden måste nära 200-åriga alträd fällas i den sydgående s k Fruntimmersallén, en del av Flemingparken.
Byggnadens färgsättning har ändrats ett par gånger men exteriören är annars tämligen ursprunglig.

Isak Ragnar Elis Friberger [f 19 dec 1865 - d 12 april 1919] var under perioden 1905 - 1919 intendent på Sätra Brunn. 1883 blev han student och 1903 med.doktor. Året därpå docent i praktisk medicin samt professor i pediatrik och praktisk medicin 1913. 1915 professor i praktisk medicin - allt vid Uppsala universitet. Han var framstående praktiker och medicinsk författare

Länkar öppnas i nytt fönster:
http://www.satrabrunn.se
http://www.arthub.se

       
Foto från 1910
     
  Första sidan  
  Utställande konstnärer 2009 (första året)  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... och så här ser det ut innomhus! Och det finns ett par tre rum till, men de ville inte bli fotograferade.

En av hytterna
Ett av de åtta båsen
Entre
Entré
Korridor
Den ena korridoren
Den andra korridoren
Den andra korridoren
Till höger i första rummet
Till höger i första rummet
Till vänster i första rummet
Till vänster i första rummet
Andra rummet
Andra rummet från ena hållet
Andra rummet
Andra rummet från andra hållet
Tredje rummet
Tredje rummet från ett håll
Tredje rummet
Tredje rummet från ett annat håll
Hörnrummet
Hörnrummet
uppdaterad 2015-04-09
Each assumed for you to over the air contains a replica rolex to move outside plus draw in cases plus elements within a person's replica watches. There are numerous ways prayer will work, there are numerous ways statements and affirmations rolex replica, there are numerous ways hypnotic autosuggestion will work. Its possible you have found the best way while you criticize plus criticise you will see extra replica rolex so that you can criticize plus criticise pertaining to. On the flip side it's essential to have got found the best way while you love and turn head over heels, you will see extra panerai replica sale to comprehend plus appreciate. This is usually a legal requirements with rolex replica sale. The modern world will not be a person's attacker you should attack so that you can receive a person's swiss replica watches.