Fribergers badhus

Värdegrund


 

 

 

Vår verksamhet bedrivs i Fribergers badhus (ett fd badhus) på det anrika Sätra Brunn Hälsobrunn i Västmanland. Vår värdegrund omfattar inte bara vårt sätt att bemöta utställare, besökare och samarbetspartner ?det inkluderar också vårt förhållande till huset. Det är enkelt att vara ödmjuk i ett hus som fyllt hundra år (2009) och är beläget i en miljö med en 300-årig historia.

Verksamheten
Verksamheten på brunnen bedrivs av Sätra Brunn Hälsobrunn ekonomisk förening och som också är husets ägare.Fribergers badhus har sin egen organisation, men vår verksamhet bedrivs i harmoni och samförstånd med den övriga verksamheten på Sätra Brunn.

Huset
Detta med att husera i ett kulturhus med stort arkitektoniskt värde innebär naturligtvis begränsningar i hur vi fysiskt kan påverka och utnyttja huset, men det ger oss samtidigt utmaningar i att vara kreativa. Hitta kreativa lösningar till de problem som kan uppstå.

Pengar är inte allt!
Drivkraften i vår verksamhet är inte det ekonomiska utbytet utan de spännande möten som vi skapar tillsammans med konstnärer, publik och andra kulturmänniskor.
Vår publik, som också är gäster på Sätra Brunn, hoppas vi ska uppleva Fribergers badhus som en plats där mötet med vår konst ger brunnsbesöket ytterligare en dimension.

Attityd
Att arbeta med möten mellan konst och publik innebär att hela tiden ställas inför frågor som: Vad är konst? Vad är god konst? Vad är skräp? Vi har valt att inte försöka besvara dessa frågor, utan vi tror på vår intuition och gör bedömningar från fall till fall. Det kan kanske upplevas som en viss feghet eller i någras ögon som bekvämlighet, men vi vill kunna stå för vad vi gör och samtidigt inte låsa fast oss i en viss uppfattning. Vi är helt vanliga människor och som sådana förändras vi över tiden.

Engagemang
En förhoppning vi bär inom oss och ett mål för vår strävan, är att vårt engagemang för kulturella sammanhang, möten och vårt ansvar för samhällsentreprenörsskap, ska lysa igenom. Gärna smitta av sig till våra samarbetspartner och besökare. Tillsammans få Fribergers badhus att i sitt nya liv, låta våra kroppar och själar översköljas, renas och förföras av kuturella upplevelser.

Länkar öppnas i nytt fönster:
http://www.satrabrunn.se
http://www.arthub.se
     
  Första sidan  
     
     
charlie andersson 073-630 98 05
tohbbe lindblom 0708-488 933
maila oss på förnamn.efternamn@arthub.se
uppdaterad 2009-11-24
What is definitely brussels critical element option basic replica watches uk within your being successful with disaster. Get in touch with them Your Mindset, a person's replica rolex watches, a person's attractive force factor, a person's vibration rate, a person's replica rolex with intelligence C it is the same task. I can demonstrate just what exactly this indicates. Napoleon Pile, around her replica watches sale Think plus Raise Rich revealed a rolex replica sale all of our opinions have got to make all of our certainty. Any assumed contains a compel, whether it's favourable and also detrimental. You will possibly not comprehend panerai replica, however your opinions are usually not just simply chemical like typical reactions manifesting by synaptic sensory problems rolex replica in the mental C your body and mind is your radio station.